Vill du använda sm2017.schack.se. till din organistion?
Kontakta kansliet@schack.se eller 011-107420